QGIS API Documentation 3.37.0-Master (fa0c88a90b0)
QgsTileRange Member List

This is the complete list of members for QgsTileRange, including all inherited members.

endColumn() constQgsTileRangeinline
endRow() constQgsTileRangeinline
isValid() constQgsTileRangeinline
QgsTileRange(int c1=-1, int c2=-1, int r1=-1, int r2=-1)QgsTileRangeinline
startColumn() constQgsTileRangeinline
startRow() constQgsTileRangeinline