QGIS API Documentation  3.4.15-Madeira (e83d02e274)
QgsRuleBasedRendererModel Member List

This is the complete list of members for QgsRuleBasedRendererModel, including all inherited members.

clearFeatureCounts()QgsRuleBasedRendererModel
columnCount(const QModelIndex &=QModelIndex()) const overrideQgsRuleBasedRendererModel
data(const QModelIndex &index, int role=Qt::DisplayRole) const overrideQgsRuleBasedRendererModel
dropMimeData(const QMimeData *data, Qt::DropAction action, int row, int column, const QModelIndex &parent) overrideQgsRuleBasedRendererModel
finishedAddingRules()QgsRuleBasedRendererModel
flags(const QModelIndex &index) const overrideQgsRuleBasedRendererModel
headerData(int section, Qt::Orientation orientation, int role=Qt::DisplayRole) const overrideQgsRuleBasedRendererModel
index(int row, int column, const QModelIndex &parent=QModelIndex()) const overrideQgsRuleBasedRendererModel
insertRule(const QModelIndex &parent, int before, QgsRuleBasedRenderer::Rule *newrule)QgsRuleBasedRendererModel
mFeatureCountMapQgsRuleBasedRendererModelprotected
mimeData(const QModelIndexList &indexes) const overrideQgsRuleBasedRendererModel
mimeTypes() const overrideQgsRuleBasedRendererModel
mRQgsRuleBasedRendererModelprotected
parent(const QModelIndex &index) const overrideQgsRuleBasedRendererModel
QgsRuleBasedRendererModel(QgsRuleBasedRenderer *renderer, QObject *parent)QgsRuleBasedRendererModel
removeRows(int row, int count, const QModelIndex &parent=QModelIndex()) overrideQgsRuleBasedRendererModel
removeRule(const QModelIndex &index)QgsRuleBasedRendererModel
rowCount(const QModelIndex &parent=QModelIndex()) const overrideQgsRuleBasedRendererModel
ruleForIndex(const QModelIndex &index) const QgsRuleBasedRendererModel
setData(const QModelIndex &index, const QVariant &value, int role=Qt::EditRole) overrideQgsRuleBasedRendererModel
setFeatureCounts(const QHash< QgsRuleBasedRenderer::Rule *, QgsRuleBasedRendererCount > &countMap)QgsRuleBasedRendererModel
supportedDropActions() const overrideQgsRuleBasedRendererModel
updateRule(const QModelIndex &parent, int row)QgsRuleBasedRendererModel
updateRule(const QModelIndex &index)QgsRuleBasedRendererModel
willAddRules(const QModelIndex &parent, int count)QgsRuleBasedRendererModel